Your image

MGFteam er en frivillig organisasjon hvor formålet er livslang læring om digitale løsninger for personer over 60 år gjennom informasjonsdeling og samhandling.
På dette stedet vil vi dele informasjon om hvordan vi opplever e-helse
(digitale helsetjenester, digitale helseprodukter foruten forslag og løsninger fra Direktoratet for e-helse). 

Sample title

Aktiv aldring

Hvordan følge med på alle de nye digitale løsningene? Hva kan jeg ha nytte og glede av, og hva må jeg kunne for å leve bra i et moderne digitalt samfunn?

Sample title

Livsglede

Gir de digitale løsningene bedre livsglede eller ødelegger de det sosiale nettverket? Vi vil se nærmere på dette i 2019 og 2020 - se positiv psykologi.

Sample title

Livslang læring

Stadig nye digitale produkter, apper og hjelpemidler gir nye muligheter.Hver enkelt må tilpasse seg nye løsninger. Livslang læring. 

 

Hvordan kan digitale løsninger forebygge helsen
for oss over 60 til
- økt livsglede
- bedre livskvalitet

Vi ønsker å følge med på den digitale utviklingen innen personlig helse. Følg med på bloggen vår eller facebook.
For den profesjonnelle digitale utviklingen overlater vi ansvaret til  stat og kommune (speialhelsetjenster og tjenester for kommunal omsorg). 

Visjon: En innbygger - en journal (helsepersonell - kjernejournal - kunstig intelligens)

 
Sample image

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger.

 

Predictive Analytics in Health Care

New predictive analytics tools promise to reduce waste and improve care by forecasting the likelihood of an event.

 
Sample title

Helseutgifter - 326 milliarder kroner i 2016

På grunn av "eldrebølgen" er det frykt for at helseutgiftene vil stige i årene som kommer. (WHO - Global strategy and action plan on ageing and health.)

Helse, Stress og Mestring

Hvordan kan den enkelte innbygger bidra med å redusere helseutgiftene? Hva vet vi om personlig helse, stress og mestring?

Digitale hjelpemidler

Kan digitale verktøy hjelpe? På denne nettsiden "Mange Gode Forslag" ønsker vi å følge med på nye muligheter.

 

digitale opplevelser med MGFteam e-helse

- gode helseopplevelser for balansert kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse
for 60+

Sample image

Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk.

Sample image

Jeg har ansvaret for min helse.

"Min HelsePlan" inneholder hjelpemidler for å være fornøyd med meg selv og min helse.

Sample image
Norsk Helseinformatikk - forebygge

Livsstilssykdommer har sammenheng med hvordan en person lever. 

Sample image
VELVÆRE

Å ha et sunt kosthold er et mål for oss alle, men det er spesielt viktig for personer som har risiko-tilstander som type 2-diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.
NHI.no

Sample image
AKTIV

Det anbefales minst 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn om dagen. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert.
Helsedirektoratet

Sample image
LIVSGLEDE

Det å ha tro på at du vil takle vanskelige situasjoner, gjør også at du takler dem bedre. Opp- levelsen av kontroll er viktig for vår evne til å håndtere påkjenninger.
Tro at du klarer det.

Sample image

På bloggen legger vi ut artikler kopiert fra nettet eller fra epost.
Ta en titt !

Sample image
Facebook
MANGE GODE FORSLAG
Sample image

kommune eller fylkeskommune
Kom med din sak!
Send ditt forslag!