Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP - 326 milliarder kroner i 2016

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015.

Norges helseutgifter som andel av BNP har økt

Hvor stor del av de tilgjengelige ressursene som brukes på helse, varierer mye mellom land. For å sammenligne dette er det vanlig å se på de ulike lands helseutgifter som andel av BNP. I 2016 utgjorde helseutgiftene i Norge 10,5 prosent av BNP, mot 10,0 prosent i 2015. De siste tilgjengelige tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at gjennomsnittlige helseutgifter som andel av BNP i OECD-landene var på 9,0 prosent i 2015. Her er det store variasjoner mellom landene. USA har en andel på 16,9 prosent, mens Tyrkias andel er på relativt lave 5,2 prosent.

Les artikkelen på SSBs (Statistikk sentrabyrå) nettsider.

Direktoratet ehelse video facebook

helsebiblioteket logo

Direktoratet ehelse

fhi logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg