Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk.
Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon.
Du kan legge inn egne opplysninger i din kjernejournal.
Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene.
Hvorfor er Kjernejournalen viktig (video 2 min). Kjernejournalen - kom i gang (video 4 min).
admin

Kjernejournalen

  1. Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk
  2. Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon
  3. Du kan legge inn egne opplysninger i din kjernejournal
  4. Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene
  5. Du og legen får god oversikt over dine legemidler

Hva er kjernejournal?

​Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til.

Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Kjernejournal vil bidra til til tryggere behandling og kan redde liv.