Om oss

MGFteam er en frivillig organisasjon - organisasjonsnummer 912004562.
Vi er inndelt i arbeidsgrupper som dekker forskjellige områder.

MGFteam e-helse
MGFteam e-helse er en arbeidsgruppe som vil kommunisere Mange Gode Forslag for å kunne bo lengre hjemme og utnytte digitale løsninger som forebygger helsen.
Vi ønsker å gjøre det enkelt for aldersgruppen 60+ å forstå og utnytte digitale e-helse løsninger.

MGFteam e-helse - vi fokuserer på personlige digitale hjelpemidler til egen hjelp og samhandling.
Hva forbinder DU med e-helse for deg personlig?
- hva VI forbinder med personlig (privat) e-helse:

"Min e-helse Plan"
Jeg har ansvaret for min helse.
"Min e-helse Plan" er mine hjelpemidler for å føle meg fornøyd med meg selv og min helse.
"Min e-helse Plan" gir meg råd og oversikt til en god balanse mellom min fysiske helse, min psykiske helse og mitt kosthold relatert til mine egne ønsker.
Jeg ønsker i minst mulig grad å være en belastning for min familie, mine venner og det offentlige helsevesenet.

"Min e-helse Plan" omfatter ikke behandling av sykdommer:
fastlegen, helsevesenet etc. har ansvaret for behandling av mine sykdommer og å anbefale bruk av medisiner.

Samarbeid med Direktoratet for e-helse

Vi har kontaktet e-helse Direktoratet med ønske om å få et nært samarbeid for å finne og kommunisere e-helsetjenester tilpasset innbyggergruppe 5 - spesielt aldersgruppen 60+.
Våre målsetninger sammenfaller med målsetninger for e-helse strategi:

Innbyggernes involvering, mestring og selvbestemmelse skal gi innbyggerne tilgang til:

  • sine helseopplysninger digitalt med mulighet til å bestemme over bruk av egne person-opplysninger inkludert muligheten til egenregistrering
  • digitale tjenester for å administrere sine valg knyttet til helse- og omsorgstjenester
  • digitale tjenester for dialog og samhandling i forbindelse med helsehjelp
  • kunnskapsstøtte , beslutningsstøtte og prosesstøtte som er tilpasset egen situasjon
  • digitale tjenester som understøtter mestring og involvering

Vi har tatt utgangspunkt i noen av sidene fra en presentasjon Roar Olsen, divisjonsdirektør strategi, holdt på e-helse konferansen på Gardermoen i april 2016.

fokus 4 5

 

 


Hvordan få til samhandling mellom yrkesgrupper, pasienter, omsorgspersoner og communities.

Kingsfund er en av mine mest lærerike kilder til (Engelsk) helse system informasjon.

De har nylig publisert meget interessant rapport "Patients as Partners"

Helsevesnet promoterer diagnose og behandling samt hierarkier og funksjoner for dette.

Helsevesnet kan lite om samarbeid. (hva, hvorfor, (hvorfor ikke), hvordan, når, etc.)

  • Med hverandre
  • Med teknologi
  • Med pasienter

Her er noen flere erfaringer med å jobbe samarbeidsbasert (?) i England

Click to download

PatientsAsPartners

e helse

MGFteam e-helse arbeidsgruppe

MGFteam