Sample title

Er våre tanker og følelser viktig?

Kunstig intelligens kan ta over mye av vårt kognitive arbeid.
Sosiale nettverk og kunstig intelligens påvirker våre tanker og følelser.
Har vi noe ansvar for egne og andres tanker og følelser?
Hvordan kan vi påvirke tanker og følelser?

Positiv psykologi

Hvordan påvirkes våre tanker og følelser. Forskning innen positiv psykologi viser eksempler.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens, sosiale nett og internett er nye media som påvirker tanker og følelser. Til et bedre eller verre samfunn?

Yuval Noah Harari

Den liberale fortellingen om verden har kollapset.

Harald Stanghelle

Vi er midt i en større revolusjon. Derfor må vi være så bevisste nå.

Det er en egen psykologi blogg her.

Noen spørsmål og kanskje svar her.

 

Harald Stanghelle

Klipp fra intervju i Aftenposten 27. oktober 2018 (les hele artikkelen her):

– Vi undervurderer at vi står midt i en av de store revolusjonære tidene i verdenshistorien. 

– Snakker du om verdens høyredreining? Medier? Digitalisering?
– Alt! Den digitale revolusjonen har forandret vår måte å kommunisere på, være familie på, organisere livet på, drive forretninger på. Og nå kommer AI og robotisering, og ennå er ikke forordet skrevet! Hva vil det føre til? Jeg aner ikke. En trojansk hest har kommet inn i vår demokratiske landsby.

– Sosiale medier har forandret samtaleformen. Mediene var vårt samfunns leirbål. Nå erstattes leirbålet av rop, begeistring og raseri.

21 tanker for det 21. århundre

Suksessforfatter med advarsel: – Den liberale fortellingen om verden har kollapset. Professor Yuval Noah Harari trakk fulle hus til sine foredrag under Verdens økonomiske forum i Davos.
I 21 tanker for det 21. århundre tar Yuval Noah Harari oss med på en fascinerende reise gjennom dagens mest påtrengende spørsmål. Den røde tråden i Hararis nye bok er hvordan vi skal bevare vårt kollektive og individuelle fokus i møte med konstant og forvirrende forandring. Er vi fremdeles i stand til å forstå den verdenen vi har skapt? Forfatteren gir oss sine tanker om utfordringene vi står ovenfor i menneskehetens umiddelbare fremtid.

Fra boka - et avsnitt i kapitlet "Innledning":

Dette kan virke i overkant ambisiøst, men Homo sapiens kan ikke vente. Både filosofi, religion og vitenskap er i ferd med å få dårlig tid. Folk har diskutert meningen med livet i mange tusen år. Den diskusjonen kan ikke fortsette i det uendelige. Det tillater ikke den truende økologiske krisen, den økende trusselen med masseødeleggelsesvåpen og ny omveltende teknologi. Det aller viktigste er kanskje at kunstig intelligens og bioteknologi gir menneskeheten mulighet til å omforme og rekonstruere liv. Veldig snart må noen bestemme hvordan disse mulighetene skal brukes – basert på en implisitt eller eksplisitt historie om meningen med livet. Filosofer er tålmodige mennesker, men gründere er langt mindre tålmodige, og investorer er de minst tålmodige av alle. Hvis du ikke vet hva du skal gjøre med muligheten til å konstruere liv, vil ikke markedskreftene vente i tusen år på at du skal finne et svar. Markedets usynlige hånd vil tvinge på deg sitt eget blinde svar. Hvis du ikke synes det er greit å betro livets fremtid til kvartalsmessige avkastningsrapporter, må du ha en klar idé om hva livet dreier seg om.

21 tanker
positiv psykologi

Har vi noe ansvar for egne og andres tanker og følelser?

Hvordan kan vi påvirke tanker og følelser?

Positiv påvirkning av tanker og følelser:

Positive psychology

PERMA modellen (Penn University)  

er en modell som viser hva som påvirker positive tanker og følelser. 

P - Positive følelser - Positive emotions

This element of the model is one of the most obvious connections to happiness. Being able to focus on positive emotions is more than just smiling, it is the ability to be optimistic and view the past, present, and future from a positive perspective.

E - Engasjement - Engagement

It is important in our lives to be able to find activities that need our full engagement. Engagement in the activities in our lives is important for us to learn, grow and nurture our personal happiness.

R - Relasjoner - Relationships

Relationships and social connections are one of the most important aspects of life. Humans are social animals that thrive on connection, love, intimacy, and a strong emotional and physical interaction with other humans. Building positive relationships with your parents, siblings, peers, and friends are important to spread love and joy. Having strong relationships gives you support in difficult times.

M - Mening - Meaning

Having a purpose and meaning to why each of us is on this earth is important to living a life of happiness and fulfillment. Rather than the pursuit of pleasure and material wealth, there is an actual meaning to our life. Such meaning gives people a reason for their life and that there is a greater purpose in life.

A- Oppnåelse - Achievement

Having goals and ambition in life can help us to achieve things that can give us a sense of accomplishment. You should make realistic goals that can be met and just putting in the effort to achieving those goals can already give you a sense of satisfaction when you finally achieve those goals a sense of pride and fulfillment will be reached. Having accomplishments in life is important to push ourselves to thrive and flourish.

Medfører positiv digital påvirkning av følelser et bedre samfunn? Hva mener vi med positiv? Hva med terrororganisasjoner? Hva mener de er positivt? Hva med nett-troll? Hva med sosiale media og deling av vellykkethet? Hvilket ansvar har hver enkelt?
Har vi og tar vi et redaktøransvar (se redaktørplakaten)?

Positive Psychology Program (Netherlands)

Positive psychology program

This toolkit makes it easy for you to put positive psychology into practice by providing you with all the tools you need. Join over 1.400 satisfied practitioners!