In April 2017 23andMe got the FDA approval to give personalised health information. The believe this can disrupth the healthcare industry. Take a look on the video.

Video Publisert 10. mar. 2016

Målet med filmen er å rette søkelyset på moglegheitene som fins i ny tilgjengeleg velferdsteknologi.

Filmen om Margot som utfordrar velferdsteknologien er produsert for Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Utvikingssenteret for heimetenesta i Ålesund. Ina Breivik har hovudrolla som Margot.

(Direktoratet for e-helse) Kjernejournal samler de viktigste helseopplysningene om pasienten fra offentlige registre, kritiske opplysninger som legges inn av behandlende lege og registreringer pasienten gjør selv. Denne filmen gir helsepersonell et raskt innblikk i den tekniske løsningen –på under to minutter.

DET ER ALT