Margot utfordrar velferdsteknologien

Video Publisert 10. mar. 2016

Målet med filmen er å rette søkelyset på moglegheitene som fins i ny tilgjengeleg velferdsteknologi.

Filmen om Margot som utfordrar velferdsteknologien er produsert for Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Utvikingssenteret for heimetenesta i Ålesund. Ina Breivik har hovudrolla som Margot.